سال حساس وزنه‌برداری و چالش بزرگ بازی‌های آسیایی - برگزیده ها