سازمان انتقال خون ایران یکی از سرآمدان منطقه است - برگزیده ها