زند: برخورد نکنیم به حیثیت کاراته ایران آسیب می‌زنند/ داوری‌ها در انتخابی تیم ملی خوب بود - برگزیده ها