زنده نگه‌داشتن آرمان فلسطین وظیفه رسانه‌های اسلامی است؛ از غرب انتظاری نیست - برگزیده ها