«زن، زندگی، شهادت» به «عمار» می‌رسد/ روایت‌هایی از جنایات منافقین - برگزیده ها