زلنسکی در بروکسل بر آمادگی برای مذاکره با روسیه تاکید کرد/ موضع قاطع اتحادیه اروپا در قبال مسکو - برگزیده ها