زلزله خوزستان خسارات جانی و مالی نداشت - برگزیده ها