زخمی شدن ۷۰ فلسطینی در درگیری با صهیونیست‌ها در جنوب نابلس - برگزیده ها