زباله‌ها در استان‌های شمالی جایی برای دفن ندارند - برگزیده ها