ریزش ۱۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس نسبت به ابتدای معاملات امروز - برگزیده ها