ریزش یک میلیونی قیمت ربع سکه پس از عرضه در بورس/ حباب کوچک شد - برگزیده ها