رگبار در ارتفاعات شمال شرق تهران/خیزش گرد و خاک در جنوب استان - برگزیده ها