رکورد ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی واکسن شکسته شد - برگزیده ها