رکابزنان سرعتی ایران به مدال قهرمانی آسیا نرسیدند - برگزیده ها