روند نزولی شاخص ادامه دارد/ رئیس سازمان بورس: دولت قبل مقصر است - برگزیده ها