روز پرکار نفت آبادان در بازار نقل و انتقالات - برگزیده ها