روایت مریل استریپ از یک تخلف هسته‌ای در خانه هنرمندان - برگزیده ها