رنگ قرمز از نقشه کرونایی ایران پاک شد/ تهران همچنان زرد است - برگزیده ها