رقابت ۲ هزار و ۶۹ نفر در آزمون وکلای قوه قضائیه استان اردبیل - برگزیده ها