رقابت والیبالیست‌های ناشنوا با تیم بلغارستان برای کسب جایگاه پنجمی - برگزیده ها