رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برگزار می‌شود - برگزیده ها