رشد ۷ هزار واحدی بازار سرمایه/ تمایل به صعود در بورس دیده می شود - برگزیده ها