رسانه ملی بزرگ‌ترین همایش «شعر و موسیقی» را برگزار می‌کند - برگزیده ها