رسانه اروپایی: والیبال ایران بلیت خود را برای مرحله نهایی رزرو کرد - برگزیده ها