رایزنی وزرای خارجه ایران و ترکیه در حاشیه نشست منطقه‌ای حمایت از عراق - برگزیده ها