رایزنی‌ ایران با فیا و کلوپ‌های عربستان و امارات در پاریس - برگزیده ها