راه اندازی مرکز کنترل و درمان سرطان در بندرترکمن - برگزیده ها