راهیابی ۴ آزادکار ناشنوا به فینال المپیک برزیل - برگزیده ها