رئیس جمهور کسب عنوان نایب قهرمانی جهان از سوی کشتی گیران ایران را تبریک گفت - برگزیده ها