رئیس جمهور: نفع ملت خودمان را در مذاکره با آمریکا نمی‌بینیم - برگزیده ها