رئیس‌جمهور قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در مسابقات جهانی را تبریک گفت - برگزیده ها