«دیوید گوورین» سفیر رژیم صهیونیستی در مراکش شد - برگزیده ها