دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به استقبال روز مادر رفت - برگزیده ها