دیدار و رایزنی نیچروان بارزانی و اردوغان - برگزیده ها