دیدار ماکرون با نتانیاهو و تاکید بر لزوم اجتناب از "تشدید چرخه خشونت" - برگزیده ها