دیدار سفیر تاجیکستان با علی اکبر محرابیان - برگزیده ها