دیدار رییسان فدراسیون بدنسازی ایران و عراق - برگزیده ها