دیدار رئیس اورژانس کشور با سه نماینده مجلس - برگزیده ها