دیدار باقری با دبیرکل وزارت خارجه قطر - برگزیده ها