دیدار امیرعبداللهیان با جمعی از ایرانیان مقیم آلمان - برگزیده ها