دیدارهای مسئولان تونس و کوبا با وزیر خارجه سوریه در الجزایر - برگزیده ها