دوپینگ گریبان‌گیر رکابزنان برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران - برگزیده ها