دولت انتخابات فوتبال را جدی بگیرد/ فاکتورهایی که باید دیده شوند! - برگزیده ها