دلایل غیبت بنا و درستکار در بازی‌های کشورهای اسلامی - برگزیده ها