دلاوری: قطع و وصل حقوق بوکسورها تاثیر منفی دارد - برگزیده ها