دعوت حزب تمدن اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس - برگزیده ها