دستگیری بیش از ۸۰۰ مجرم و سارق در تهران/ اجرای مرحله جدید برخورد با اوباشگران بزودی - برگزیده ها