دستور اکید استاندار برای گسیل امکانات استان به مناطق زلزله زده زرند/ اسکان موقت زلزله زدگان - برگزیده ها