دروازه‌بان تیم ملی هندبال: با تمام توان مقابل مونته‌نگرو بازی‌ می کنیم - برگزیده ها