درخواست کمک اتحادیه مرغداران میهن از رهبر انقلاب - برگزیده ها